حسامی - زهره

عکس حسامی - زهره
درس‌ها:excel2007, windows xp, اینترنت, مفاهیم پایه کامپیوتر , word2007, آزمون word, آزمون ویندوز, آزمون مبانی کامپیوتر, آزمون اینترنت
زمان آخرین دسترسی:دوشنبه، 18 آذر 1392، 06:50   (225 روز 15 ساعت)